PT100/PT1000温度显示表

更新:2016-7-14 12:22:44      点击:
  • 品牌:   HD-PT100
  • 型号:   HD-PT100
产品介绍

  

规格说明

安装尺寸:

◇面板尺寸:79×42mm

◇开孔尺寸:76×39.5mm

                    

操作环境:

◇环境温度范围:-20℃∽80

◇环境湿度范围:20%90%(不可结露)

主要功能参数:

◇电源电压:交直流5V/9V/24V/36V(订货需说明)

◇电源功能:<1W

◇温度测量显示范围:-20℃∽+450

◇显示分辩率:<1000.11001

◇测量精度:±1

◇探头故障时显示FFFF(短路或开路时)

◇传感器:PT100(客户自配传感器)

更多产品